Tuhagutikhait

Kanuk Ililaaktakhatka?

Tuhaktituitjutikhait

Pitkutikhait
Inuit Inminiigutait Pikuyakyuak
Maligutikhait
Maliktakhait ovalo Tuhagutikhait
Makpigaat


Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat

Tuhaktihimayait Kanugitut

Angigutait

Naalaktiligiyit

Akigaktuitjutait

Kinikhiayut Akigaktuiyunik

Katimayit Katimayiit ovalo Havaktiit

 Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat

Nunavumi Inuit Inminiigutait Katimayiit pihimayukhat ataani Inuit Inminiigutait Pikuyakyuat tunilutik ukiuk tamaat tuhaktakhainik Nunavumi Maligaliuktit tikitinagit June 30mi ukiuk tamaat.

Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat titigakhimayut Katimayiit havakhimayainik ovalo kinauyaligiyit tuhagutikhainik April 1mit March 31mut tamamik ukiut.

Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat takuyaulaaktut tamamik Inuit makpigaat tuniyaugumik Nunavumi Maligaliuktit Ministamit Akigaktuiyit.

Hapkoa Ukiuk Tamaat Tuhaktakhait takulaaktut:


Tamamik makpigaat nuutitihimayut PDFmut kagitauyakut katitigutait ovalo atulaaktut Adobe Taiguagutit kungiagiagani. Tamamik makpigaat taigualaaktut tamamik hitamat ukautainik Nunavumi.