Tuhagutikhait

Kanuk Ililaaktakhatka?

Tuhaktituitjutikhait

Pitkutikhait
Inuit Inminiigutait Pikuyakyuak
Maligutikhait
Maliktakhait ovalo Tuhagutikhait
Makpigaat


Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat

Tuhaktihimayait Kanugitut

Angigutait

Naalaktiligiyit

Akigaktuitjutait

Kinikhiayut Akigaktuiyunik

Katimayit Katimayiit ovalo Havaktiit

KIUVIKHAIT

Tunngahuktugut kiutjutikhainik ovaluniit ukautikhainik mikhaanut iluaniitut hamani kagitauyat takulviani.

Atiit (piyumaguvit)
Kagitauyakut titigakviit (piyumaguvit):
Ukautait: