Tuhagutikhait

Kanuk tunilaaktatka Tuhaktitiyumayamnik?

Huliniaktut tunigupkit Tuhagutikhait?

Kanuk tunilaakinga Kiutjutikhamnut?

Huliniakat tunitaagupku Kiutjutitka?

Pitkutikhait
Inuit Inminiigutait Pikuyakyuak
Maligutikhait
Maliktakhait ovalo Tuhagutikhait
Makpigaat


Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat

Angigutait ovalo Naalaktigutait

Akigaktuitjutait

Kinikhiayut Akigaktuiyunik

Akigaktituiyiit Katimayiit ovalo Havaktiit

KIUVIKHAIT

Tunngahuktugut kiutjutikhainik ovaluniit ukautikhainik mikhaanut iluaniitut hamani kagitauyat takulviani.

Atiit (piyumaguvit)
Kagitauyakut titigakviit (piyumaguvit):
Ukautait: