Tuhagutikhait

Kanuk Ililaaktakhatka?

Tuhaktituitjutikhait

Pitkutikhait
Inuit Inminiigutait Pikuyakyuak
Maligutikhait
Maliktakhait ovalo Tuhagutikhait
Makpigaat


Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat

Tuhaktihimayait Kanugitut

Angigutait

Naalaktiligiyit

Akigaktuitjutait

Kinikhiayut Akigaktuiyunik

Katimayit Katimayiit ovalo Havaktiit

Nunavumi Inuit Inminiigutait Katimayiit

Nunavumi Inuit Inminiigutait Pikuyakyuat nutitihimayut Nunavumi Maligaliuktit November 5mi, 2003. Pikuyakyuat ilihimayait Katimayiit atuliktait atauhimik ukiumi iligamik.

Katimayiit kitkani-apikhuktit ilauyut munagiyut Inuit inminiigutainik pivaktut Nunavumi.

Akigaktuiyit pitkuyut ilaukatauyut ihuinaakhimayumik ihuakhanahualugit atuklutik ikayuktimik. Ilaukatauyut ihuakhangitpata ihuinaakhimayumik, Katimayiit naalaktiniaktut.

Katimayiit talimanik katimayikaktut, ilauyut Ikhivautait. Katimayit tugaaktauhimayut Atanguyait Katimayiit Kavamatkut Nunavumi hitamanik ukiunik. Katimayit tugaaktauvaktut nalunginamik Inuit inminiigutainik ovalo nunait ovalo Nunavumi ilaukatauyunut. Katimayit ilaukatauyut pingahunit aviktukhimayunit Nunavumi.

Katimayiit titigakvia Salliqmiituk. Havaktiit kiulaaktut apikhugutainik mikhaanut Nunavumi Inuit Inminiigutait Pikuyakyuat ovalo ikayuklugit Inuit iniktigutainik uktugutikhait (Tuhaktitakhait). Katimayiit pihimayut Akigaktuiyinik ovalo Ikayuktinik.

Nunavumi Inuit Inminiigutait Pikuyakyuat ilitagihimayait 17nik ihuinaagutainik talimani ilanganut.

Takulugit: Nunavumi Inuit Inminiigutait Katimayiit hamani:

Titigakvia: PO Box 15
Salliq, NU X0C 0C0

Foninga: 867-925-8447
Sukatukut: 867-925-8453
Akiittuq Fax-kurut: 888-220-1011  
Akiittuq Hivayaut: 866-413-6478  
Kagitauyakut: nunavuthumanrights@gov.nu.ca