Turaqvik

Tapkuat havaktit tapkununga Nunavut Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat hamanittut uqaqatigiyaqnit. Apiqutikhaqaruvit tapkununga Apiqhuiyiralaat, tunihiniq Tuhaqhityutmik, kiuniq taphumunga Tuhaqhityut uvaluniit pilarutitit malikhugit tapkuat Piquyat, turaqvigiluta talvani:

Nunavut Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat
Titiraqaqvia 15
Salliq, NU X0C 0C0

1-888-220-1011 – Akiittuq fax-kut
1-866-413-6478 – Akiittuq hivayauta
Qaritauyakkut: nunavuthumanrights@gov.nu.ca

TUHAQHIT: Tapkuat Apiqhuiyiralaat katimayit kiuyukhaungittut inungnut uqauhinut uvaluniit apiqutit piplugit pityutit hanganittut tapkuat Apiqhuiyiralaat.

Uqauhiqaqvit Tatatiqvik