Pinirarutaungittuq

Tamaita pinahuaqtauyut atuqpiariangi tapkuattamaita tuhagakhat piqaqtitni uumani qaritauyakkuvik nalaumattiaqnit. Tapkunani allatqigutaini tapkuat tuhagakhat piqaqnit uumani qaritauyakkuvik tapkuatlu Nunavut Inungnut Pilarutit Piquyat, tapkuat Piquyat hakugitqiyauyut.